Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů, informace pro zákazníky

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů zákazníků, ke kterému dochází v souvislosti s naší obchodní činností.

1. Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je JRC Czech a.s., Naskové 1100/3, 150 00 Praha 5

Kontaktní údaje pro ochranu osobních údajů jsou: podpora@popstore.cz

2. Tabulka zpracování osobních údajů

Název zpracování Účel zpracování Kategorie osobních údajů Právní titul Doba uložení Další příjemci
Zpracování údajů pro objednávku Zajištění dodání zboží Kontaktní a fakturační údaje Příprava a plnění smlouvy Do ukončení reklamační lhůty – 2 roky Přepravní služby
Uložení údajů o historii objednávek Poskytování údajů o historii nákupů pro prodejce i zákazníka Kontaktní a fakturační údaje, údaje objednávek Oprávněný zájem 5 let Nejsou
Vytvoření faktury a její archivace Zákonná evidence Kontaktní a fakturační údaje Právní povinnost ze zákona o DPH 10 let Potenciálně kontrola z FU, ČOI a Policie ČR
Zasílání obchodních sdělení zákazníkům Zasílání informací zákazníkům E-mailová adresa Oprávněný zájem Do podání námitky – kliknutí na „Nezasílat“ Nejsou
Zasílání obchodních sdělení zaregistrovaným zájemcům Zasílání informací zájemcům E-mailová adresa Souhlas Do odvolání souhlasu Nejsou
Zákaznická soutěž na Facebooku Marketingové akce pro zákazníky Název profilu na Facebooku, kontaktní údaje pro zaslání výhry Oprávněný zájem Do podání námitky Nejsou
Předávání údajů firmě Heureka pro službu „Ověřeno zákazníky“ Vyhodnocování kvality e-shopu Číslo objednávky, e-mailová adresa Oprávněný zájem Do podání námitky Heureka
Předávání údajů o prohlížení stránek Vyhodnocování kvality e-shopu IP adresa, navštívené stránky Oprávněný zájem Do podání námitky Google (Analytics, AdWords), Seznam (Sklik, Zboží)
Věrnostní program (zákaznické karty) Poskytování slevy stálým zákazníkům Kontaktní údaje, údaje o nákupech Příprava a plnění smlouvy Po dobu platnosti smlouvy Nejsou
Výkup použitého zboží Zajištění bazarového prodeje Kontaktní údaje a číslo občanského průkazu (ze zákona) Příprava a plnění smlouvy Po dobu platnosti smlouvy Nejsou
Vyřizování dotazů zákazníků Vyřízení libovolného dotazu k objednávce E-mailová adresa Příprava a plnění smlouvy Po dobu vyřizování objednávky či reklamace Nejsou
EET Zákonná povinnost E-mailová adresa, Údaje objednávky Právní povinnost Jednorázové předání MFČR
Předávání e-mailu platebním branám Technické zajištění platby objednávky E-mail, číslo objednávky Příprava a plnění smlouvy Jednorázové předání GoPay, GPWebPay, Magnus
Předávání údajů při nákupu na splátky Realizace nákupu na splátky Kontaktní a fakturační údaje, číslo objednávky Příprava a plnění smlouvy Jednorázové předání Twisto
Získávání údajů z dotazníků na internetu Zvyšování kvality prodeje Odpovědi na otázky v dotazníku Oprávněný zájem Do podání námitky Google
Nahrávání způsobu procházení stránek zákazníky Zvyšování kvality e-shopu IP adresa, videozáznam procházení stránek Oprávněný zájem Do podání námitky Smartlook

3. Vysvětlení k tabulce a zpracováním

Právní tituly - jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.

Doba uložení - znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.

Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „Nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.

Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

Osobní údaje získáváme přímo od vás, nezískáváme je z jiných zdrojů.

4. Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

Právo Upřesnění
Požadovat výpis Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup.

Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu.

Zákazníci e-shopu mají přístup k zadaným osobním údajům na stránkách Můj účet a objednávky.
Požadovat opravu Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.
Požadovat výmaz Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.

Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.
Požadovat omezení zpracování Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu.

K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.
Podat námitku proti zpracování Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.

Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.
Odvolat souhlas se zpracováním To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.
Požadovat výpis v přenositelném formátu Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu.
Podat námitku proti automatizovanému rozhodování Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.
Podat stížnost na dozorový úřad V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, nebo jste se domnívali, že vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnými zákony, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

5. Způsob výkonu práv

Pro zákazníky e-shopu:

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv:

Výpis, opravu a výpis v přenositelném formátu můžete provést na stránkách Můj účet a Objednávky.

Právo na podání námitky proti zpracování se týká těch zpracování, která jsou prováděna v oprávněném zájmu. V našem případě se jedná jen o zasílání obchodních sdělení e-mailem. Toto právo můžete uplatnit kliknutí na „Tlačítko Nezasílat“, které je uvedeno v patičce každého e-mailu a zasílání bude okamžitě ukončeno.

Odvolat souhlas můžete v případě zasílání obchodních sdělení pomocí odvolání souhlasu ve vašem profilu.

Chcete-li podat žádost elektronicky:
 
Uveďte do ní:
 
  • Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození
  • O výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Popis práv subjektů údajů
  • Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje
  • Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.